Utsettelse av årsmøtet

ÅRSMØTET FOR 2017 UTSETTES 14 DAGER. Ny dato; Mandag 12.mars. Årsmøtet avholdes på samme sted og til samme klokkeslett som tidligere annonsert. Frister i forhold til årsmøtet endres tilsvarende. Geir Olav Berg, Nestleder, NMK Molde

Årsmøte 2017

Dato: 26.02.2018 Kl: 18.00 Sted: Klubbhuset i Årødalen

Vintertrening i Tusten.

The following is an excerpt. Felles slalomtrening i Tusten på tirsdager 1700-2000⛷🎿 se også Tusten skiheiser AS sin FB side for info om åpningstider😊 Interesserte kan sende mld til Gry Sølvik på telefon 97662600 så kan jeg sette opp