Barnevernsinstitusjonen RUFS Rena Ungdoms og Familiesenter (www. rufs.no) søker tilkallingsvikarer med erfaring fra motocross. Vi har avdelinger på Rena i Hedmark, Ålesund og i Fræna. Hovedadministrasjonen ligger i Molde.

Søker etter tilkallingsvikarer med erfaring med motocross!

RUFS Møre og Romsdal / RUFS Rena Ungdoms- og Familiesenter er en privat barnevernsinstitusjon. Vi har boenheter i Rena i Østerdalen, Ålesund og i Fræna. Ved vår institusjon bor det ungdommer i alderen 13-18 år.  Vår avdeling på Rena har lang erfaring å bruke motocross i vårt behandlings- og aktivitetstilbud for våre beboere. Vi ønsker å bygge opp slik kompetanse i Fræna og Ålesund, samt at vi har behov for flere ansatte som «trør» til ved ferier og sykdom etc. Denne gangen ønsker vi å knytte til oss personer som har erfaring fra motorsport som kan være med å gi ungdommene opplæring på motorsykkel. Vi har også en MC ( klasse A1) hvor noen av våre ungdommer får kjøretrening i trafikk. Det er planlagt klasse A2 til neste sesong. Det er av den grunn en fordel at vedkommende også har førerkort på mc, men dette er ingen forutsetning.

Vi søker etter personer som ønsker å arbeide med ungdommer. Formell utdannelse er ingen krav da personlig egnethet blir vektlagt. Det er fult mulig å kombinere vikarstilling med studie eller annen jobb. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med barn og ungdom.

RUFS har egne sykler som brukes, men en fordel at den som ansettes kan bruke egen sykkel mot kompensasjon for dette. Vi finner andre løsninger hvis vedkommende ikke har muligheter for å disponere egen sykkel.

For nærmener informasjon kan Odd Arne Moen kontaktes på mobil 41208579, eventuelt gå inn på våre hjemmesider for å se hva RUFS er for noe ( www.rufs.no).

Søkere med 3 årlig sosialfaglig eller spesialpedagogisk utdanning kan søke om fast stilling i medlever turnus.