Det blir vanlig «lørdagsopplegg»! Dvs; 11:00-15:00 MX 15:00-19:00 ATV

Før du får kjøre skal følgende være i orden og fremvises for aktivitets-/sikkerhetsleder;
1. Betalt klubbkontingent til NMK Molde (…eller til annen NMF-tilsluttet klubb).
2. Betalt aktuell Lisens til NMF.
3. Betalt Treningsavgift til NMK Molde. (Årskort eller dagskort).Vel møtt til ny sesong