Dato: 26.02.2018
Kl: 18.00
Sted: Klubbhuset i Årødalen

Til medlemmene i NMK Molde 17.01.2018

Innkalling til årsmøte i NMK Molde

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Molde.
Årsmøtet avholdes den 26.02.2018 kl 18.00 i klubbhuset i Årødalen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.02.2018 til hovedstyre@nmkmolde.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret NMK Molde