Årsmøte avholdes Onsdag 21. April kl 19:00
Møtet vil som følger av koronasituasjonen bli gjennomført via internett / Teams

Påmelding til møtet via link
OBS! kun medlemmer med betalt medlemskap for 2020 og/eller 2021 kommer til å bli invitert inn i møtet.

Saker til behandling på årsmøtet sendes styret pr epost Hovedstyre@nmkmolde.no
Frist for innsending av saker til årsmøtet er 7. April kl 19:00.