Til medlemmene i NMK Molde

 

Molde 10.01.2017

Innkalling til årsmøte i NMK Molde

 

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Molde.

Årsmøtet avholdes den 27.02.2017 i klubbhuset i Årødalen kl 19.00

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.2017 til hovedstyre@nmkmolde.no.

Forslag til verv i styre og komiteer sendes til valgkomiteen senest 13.02.2017:

– Leder Bjørn Tore Røshol: btroshol@gmail.com

– Medlem MX/ATV Kristine Nordheim: kristinenordheim@hotmail.com

– Medlem BC/FK/SM/CR: Gunnar Naas: naas-racing@hotmail.com

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret NMK Molde