Vi er nødt til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte.
Dato: 23.04.18
Tid: 18.00
Sted: Årødalen Klubbhus

Sak 1. Godkjenne lovendring

Sak 2. Velge 1 vara til hovedstyret

Sak 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.