Ole Henning Johansen, 40878631

Aud Kristin Helseth, 92481504

Har dere spørsmål angående gokart, ta kontakt. Vi ønsker alle hjertelig velkommen i klubben vår.