Gjelder alle grener!
Sted: Klubbhuset Årødalen
Tid: 19.30
Dato: 26.04.17

Sesongen 2017 står for dør og vi har i år bestemt at vi skal ha et felles møte for alle (uansett gren) som skal ha ansvar for treninger i klubben dette gjelder sikkerhetsledere, aktivitetsledere og trenere.

Agenda:

  • reglene på trening
  • kiosk
  • lisens, klubbmedlemskap og treningsavgift (dagslisens)
  • politiattest (alle som skal ha ansvar for treninger skal forevise godkjent politiattest)
  • rekruttering
  • eventuelt

 

Vel møtt!

 

Mvh

Sonja Stølan

Leder NMK Molde