ÅRSMØTET FOR 2017 UTSETTES 14 DAGER.
Ny dato; Mandag 12.mars.

Årsmøtet avholdes på samme sted og til samme klokkeslett som tidligere annonsert.
Frister i forhold til årsmøtet endres tilsvarende.

Geir Olav Berg,
Nestleder, NMK Molde