I forbindelse med utbygging av ny Bilcross- og Rallycrossbane i Malmedalen ønsker NMK Molde avd. bilcross å invitere aktuelle entreprenører til felles anbudsmøte Onsdag 19. September kl. 18:00.

Det vil bli en kort presentasjon av prosjektet på Malmedalen klubbhus (Gokartbanen) etterfulgt av omvisning på baneområdet.

Det vil bli lett servering.

Håper dere er interessert i å være med på dette prosjektet 😊

Med vennlig hilsen

NMK Molde avd. bilcross