Har du forslag til personer som kan sitte i komiteer eller styret i NMK Molde?

Valgkomiteen er i gang med sin jobb fram mot årsmøtet. Har du noen kandidater du ønsker skal gjøre en jobb i komite eller styret gi beskjed til Turi M. Heggdal e-post: turi@vt.no og/eller Gunnar Naas e-post: naas-racing@hotmail.com innen 29.01.2018

Husk at kandidaten må være fylt 15 år og ha betalt klubbkontingent i NMK Molde for 2017 og selv ønske å ta på seg et verv.