Årsmøtet fortsetter 3. april kl 18.00 i klubbhuset i Årødalen

Det som står igjen er:

  • Regnskap
  • Budsjett
  • Godkjenne organisasjonsplan
  • Valg

Vedlagt ligger organisasjonsplanen.

Organisasjonsplan for NMK Molde 2018

 

Mvh

Hovedstyret