Årsmøteprotokoller

HOVEDSTYRE 2021
Leder Geir-Olav Berg
908 51 203 Geir-olav.berg@skanska.no
Nestleder Kjetil Farstad
416 76 062 Kjetilfarstad138@gmail.com
Kasserer/
Medlem
Vibeke Kotte
916 85 850 Kasserer@nmkmolde.no
Medlem Ole-Henning Johansen
Gunnar Naas
Vegard Steen
John Christian Schevik
Varamedlem Lene Røvik

Kontakt oss: Hovedstyre@nmkmolde.no

Postadresse
NMK Molde
Postboks 58 Sentrum
6401 Molde

Besøksadresse
Årøsetervegen 2
6422 Molde