Giro for Treningsavgift Malmedalen 2017 samt liste over Treningsansvarlige Formel K/gokart 2017

Faktura Treningsavgift Malmedalen 2017                                                Treningsansvarlig 2017

Her er giro for Treningsavgift Malmedalen 2017. NB! Nytt konto nr. Kvittering på betalt avgift skal vises på alle treninger.

Legger også ut Treningsansvarlig listen Formel K/gokart 2017. Er du satt opp på en trening som ikke passer for deg, er du selv ansvarlig å bytte med noen andre.