ÅRSMØTET FOR 2017 UTSETTES 14 DAGER. Ny dato; Mandag 12.mars. Årsmøtet avholdes på samme sted og til samme klokkeslett som tidligere annonsert. Frister i forhold til årsmøtet endres tilsvarende. Geir Olav Berg, Nestleder, NMK Molde